Procedemento

II. EE. Inscrición no censo do Imposto sobre a Electricidade