Procedemento

Procedemento para a práctica de liquidacións no ámbito aduaneiro (Artigo 134 RXAT).