Procedemento

Procedemento de rectificación de declaracións aduaneiras.