Procedemento

Modelo 584. Declaración Liquidación. Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica.