Procedemento

Modelo 589. Imposto sobre o valor da extracción de gas, petróleo e condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado.