Procedemento

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de soporte lóxico de dixitalización certificado de facturas

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de soporte lóxico de dixitalización certificado de facturas