Procedemento

IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Non periódicas.