Procedemento

Recoñecemento exención IVE no marco de relacións diplomáticas, consulares, Organismos Internacionais ou OTAN (non España), por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto.

Recoñecemento exención IVE no marco de relacións diplomáticas, consulares, Organismos Internacionais ou OTAN (non España), por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto.