Procedemento

Modelo 06. Imposto especial sobre determinados medios de transporte. Exencións e non suxeición sen recoñecemento previo.