Procedemento

Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador.

Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador.

  • Trámites
    • As características específicas desta declaración non permiten a realización de trámites por vía electrónica. A tramitación deste modelo realízase polo interesado ante o pagador das retribucións. 
  • Ficha