Procedemento

Modelo 655. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Consolidación de dominio por extinción de usufruto.