Procedemento

Procedemento para o recoñecemento de beneficios fiscais de carácter rogado.