Procedemento

Modelo 611. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por Entidades Colaboradoras. Declaración resumo anual.

Modelo 611. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por Entidades Colaboradoras. Declaración resumo anual.