Procedemento

Modelo 045. Taxa fiscal sobre o xogo. Máquinas ou aparatos automáticos. Declaración-liquidación.

Modelo 045. Taxa fiscal sobre o xogo. Máquinas ou aparatos automáticos. Declaración-liquidación.