Procedemento

Modelo 683. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos derivados da fabricación de elementos combustibles, incluído desmantelamento de instalacións de fabricación.