Procedemento

Procedemento para reducir signos, índices ou módulos de estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos, graves avarías do equipo industrial ou por incapacidade temporal do titular.

Procedemento para reducir signos, índices ou módulos de estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos, graves avarías do equipo industrial ou por incapacidade temporal do titular.