Procedemento

Modelo 247. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Comunicación do desprazamento ao estranxeiro efectuada por traballadores por conta allea.

Modelo 247. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Comunicación do desprazamento ao estranxeiro efectuada por traballadores por conta allea.