Procedemento

Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles.