Procedemento

Modelo 171. Declaración Informativa. Declaración anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento.