Procedemento

Modelo 165. Declaración Informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación.