Procedemento

Autorización ás Entidades Colaboradoras para efectuar devolucións do IVE en réxime de viaxeiros