Procedemento

IRPF. Recoñecemento do dereito á exención do IRPF de determinados premios literarios, artísticos ou científicos.