Procedemento

Procedemento inspector de comprobación e investigación (contribuíntes en réxime de estimación obxectiva)