Procedemento

Autorizacións. Acordos de valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica e innovación tecnolóxica.

Autorizacións. Acordos de valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica e innovación tecnolóxica.