Procedemento

Autorizacións. Acordos previos de valoración das retribucións en especie do traballo persoal para os efectos da determinación do correspondente ingreso á conta do IRPF

Autorizacións. Acordos previos de valoración das retribucións en especie do traballo persoal para os efectos da determinación do correspondente ingreso á conta do IRPF