Procedemento

Autorizacións. Solicitudes de plans de valoración dos gastos de dirección e xerais de administración imputables a un establecemento permanente.

Autorizacións. Solicitudes de plans de valoración dos gastos de dirección e xerais de administración imputables a un establecemento permanente.