Procedemento

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Inspección.

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Inspección.