Procedemento

Autorizacións. Acordos previos de valoración ou de cualificación e valoración de rendas procedentes de determinados activos intanxibles.

Autorizacións. Acordos previos de valoración ou de cualificación e valoración de rendas procedentes de determinados activos intanxibles.