Procedemento

Pagamento de débedas con bens do Patrimonio Histórico Español.