Procedemento

Procedemento de recadación fronte aos sucesores.