Procedemento

Revogación da declaración de prescrición do dereito á devolución