Procedemento

Rexistros e censos: Autorización (ou revogación da autorización) de cesión de datos á Cámara de Comercio de España para a súa inclusión no Directorio de Empresas Exportadoras e Importadoras

Datos xerais

Denominación

Rexistros e censos: Autorización-Revogación no Censo do Directorio de Comercio Exterior

Tipo de procedemento

Rexistros e censos

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorizar ou revogar a inclusión de datos do contribuínte sobre as operacións realizadas de comercio exterior no directorio do Consello Superior de Cámaras.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Consulta telemática.

Documentación

Non require achegar documentación adicional.

Fases do procedemento/servizo

  • Sen fases específicas de tramitación.

Órgano de resolución

Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero