Procedemento

Rexistros e censos: Autorización (ou revogación da autorización) de cesión de datos ao ICEX España Exportación e Investimentos para a inclusión no Directorio de Exportadores Españois.

Datos xerais


Denominación

Rexistros e censos: Autorización (ou revogación da autorización) de cesión de datos ao ICEX España Exportación e Investimentos para a inclusión no Directorio de Exportadores Españois.

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Alfándegas

Obxecto

Autorizar ou revogar a inclusión de datos do contribuínte sobre as operacións realizadas de comercio exterior no directorio do Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Consulta telemática.

Fases do procedemento/servizo

Sen fases específicas de tramitación.

Órgano de resolución

Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero