Procedemento

Pagamento e consultas de Comercio exterior.

Datos xerais


Denominación

Pagamento e consultas de Comercio exterior.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Aduanas

Obxecto

Ofrece, para un determinado contribuínte, unha relación coas liquidacións practicadas pola AEAT sobre operacións de Comercio Exterior que se encontren pendentes de pagamento e en período voluntario (podendo imprimirse a conseguinte carta de pagamento ou realizar o pagamento electrónico) ou que xa fosen pagadas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Consulta telemática.

Documentación

Non require achegar documentación adicional.

Fases do procedemento/servizo

Sen fases específicas de tramitación.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Normativa aplicable a la gestión Aduanera