Procedemento

Consulta do Arancel Integrado de Aplicación (TARIC)

Datos xerais


Denominación

Consulta do Arancel Integrado de Aplicación (TARIC)

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Consulta da clasificación de mercadorías e de posibles medidas arancelarias aplicables conforme ao sistema de Nomenclatura Combinada, (Sistema de clasificación elaborado pola Comisión europea).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Consulta telemática

Documentación

Non require documentación.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Normativa Básica de Gestión Aduanera.