Procedemento

Descarga de datos estatísticos para organismos autorizados.

Datos xerais

Denominación

Descarga de datos estatísticos para organismos autorizados.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Alfándegas

Obxecto

Descarga dos ficheiros de datos estatísticos por usuarios institucionais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

  • Telemática

Fases do procedemento/servizo

  • Non ten fases específicas de tramitación.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. (BOE 11-mayo-1989)