Procedemento

Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH

Datos xerais


Denominación

Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH

Tipo de procedemento

Responsabilidade Patrimonial e outras solicitudes de indemnización

Materia

Alfándegas

Obxecto

Reclamacións de responsabilidade patrimonial polo Imposto sobre vendas polo miúdo de determinados hidrocarburos: emisión de informe establecendo o posible importe a devolver por indemnización en responsabilidade patrimonial.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Ficheiros e datos de facturas do interesado

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Achega de datos e ficheiros (Tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)