Procedemento

Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita réximes especiais do Imposto sobre o valor engadido (IVE).

Datos xerais


Denominación

Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita réximes especiais do Imposto sobre o valor engadido (IVE).

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Con este procedemento preténdese facilitar a formación dun expediente electrónico coa documentación relativa ao inventario que deben elaborar e presentar os suxeitos pasivos que cesen na aplicación do réxime especial da recarga de equivalencia do Imposto sobre o valor engadido.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración TributariaInformación xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Prazo de resolución

Non ten

Recursos

Non procede a interposición de recursosInformación vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónicaNormativa


Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 31-diciembre-1992)