Procedemento

Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador.

Datos xerais


Denominación

Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

No Imposto sobre a renda das persoas físicas, modelo para realizar comunicación de datos ao pagador de rendementos do traballo ou da variación dos datos previamente comunicados. Non require presentación ante a Administración Tributaria, non obstante, o pagador deberá conservar copia a disposición da Administración Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Ante o pagador

Documentación

Modelo 145

Fases do procedemento/servizo

Non é un procedemento da Axencia Tributaria e polo tanto, non require presentación nin tramitación por parte da persoa física ante a Administración Tributaria. Non obstante, o pagador deberá conservar copia a disposición da Administración Tributaria.

Formularios

Modelo 145 (tramitación presencial)

Órgano de resolución

Non procede

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Sen identificar

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. (BOE 5-enero-2011)