Procedemento

Modelo 650. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición mortis causa.

Datos xerais

Denominación

Modelo 650. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición mortis causa.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Permitir a presentación telemática, así como a predeclaración e consulta de autoliquidacións referidas ao modelo 650.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas AEAT

Documentación

Modelo 650

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Modelo 650 (tramitación electrónica)

Modelo 650 (tramitación presencial)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1e50bae5

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (BOE 19 - diciembre - 1987)

Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE 16 - noviembre - 1991)

Orden HAP/2488/2014, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650,651 y 655 de autoliquidación. (BOE 31 - diciembre - 2014)