Procedemento

Cita previa.

Datos xerais

Denominación

Cita previa.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Reservar cita para tramitación xeral na Axencia Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

  • Internet

  • Oficinas da AEAT

  • Teléfono

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Solicitude

  • Tramitación: Reserva de lugar, día e hora

  • Terminación: Confirmación de cita

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Art 85.(BOE 18-diciembre-2003)