Procedemento

Modelo 602. Taxa pola xestión administrativa do xogo

Datos xerais

Denominación

Modelo 602. Taxa pola xestión administrativa do xogo

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Taxas

Obxecto

O Real decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro, aproba a modificación da DT 1ª da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do Xogo, pola que se atribúe á AEAT as competencias relacionadas coa xestión e recadación da taxa administrativa de xestión do xogo. EXCEPCIONAL E TRANSITORIAMENTE, ata a aprobación da norma regulamentaria correspondente, a autoliquidación da taxa pola xestión administrativa do xogo regulamentada no artigo 49 da Lei 13/2011, continuarase realizando a través da Sede da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

  • Telemática

  • Presencial en oficinas colaboradoras

Documentación

Documentación en poder do interesado

Fases do procedemento/servizo

  • Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 602 de Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma, plazos y los procedimientos de presentación (BOE, 30-diciembre-2020).