Procedemento

Recadación. Cambio de adscrición

Datos xerais


Denominación

Recadación. Cambio de adscrición

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento polo que se efectúa o cambio de órgano competente para a xestión recadatoria do obrigado ao pagamento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Oficio pola Administración

Fases do procedemento/servizo

Iniciación e terminación: As actuacións prodúcense de forma automática en virtude dos criterios establecidos na normativa referida.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen competencias. (BOE 15-junio-2011)

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (BOE 25-enero-2013)