Procedemento

Formulario acordo extraxudicial de pagamentos (Notarios, Rexistradores e Cámaras Oficiais).

Datos xerais


Denominación

Formulario acordo extraxudicial de pagamentos (Notarios, Rexistradores e Cámaras Oficiais).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Trámite establecido para que os notarios, rexistradores e cámaras oficiais comuniquen o nomeamento do mediador concursal no procedemento do acordo extraxudicial de pagamentos

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Iníciase cubrendo o formulario. Existe a posibilidade de modificar os datos comunicados e imprimir a notificación de recibo da presentación. Finalízase co envío do formulario.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE 28-09-2013)

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la Sede Electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-12-2009)

Normativa Básica

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE 28 - septiembre - 2013)

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE 28 - febrero - 2015)