Procedemento

Subministración de información de pagamentos presupostarios doutras Administracións Públicas.

Datos xerais


Denominación

Subministración de información de pagamentos presupostarios doutras Administracións Públicas.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación e consulta dos ficheiros con información sobre os pagamentos presupostarios efectuados por outras Administracións Públicas a cidadáns e empresas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non hai fases especificas de tramitación.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

No hay