Procedemento

Procedemento xenérico de revisión.

Datos xerais


Denominación

Procedemento xenérico de revisión.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación de documentos asociados a procedementos de revisión non recollidos expresamente na Sede Electrónica da Axencia Tributaria

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT

Documentación

Non hai

Fases do procedemento/servizo

Non hai

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Non procede

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. ( BOE 27-mayo-2005 )