Procedemento

VIES

Datos xerais


Denominación

VIES

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Consulta de situación de contribuíntes no rexistro de operadores intracomunitarios.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Documentación

Non require achegar documentación adicional.

Fases do procedemento/servizo

Sen fases específicas de tramitación.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre.(DOUE 12-octubre-2010)