Procedemento

Documento electrónico de reembolso do Imposto sobre o valor engadido a viaxeiros. (DER).