Procedemento

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Locais autorizados para a exportación.