Procedemento

Garantía e pagamento: Autorización aprazamento do pagamento de dereitos (non única operación)